Page Header

Small-scale Distributed Power Generation Development in the Siberian Regions: Evaluation of Efficiency

V.M. Markova, Victor Churashev

Abstract


It is shown that topical issue is the solution of problems of enhancement of structure electro and heat generations in regions of Russia, including through synchronization of schemes electro and heat supplies. It causes the necessity of integration to municipal level power engineering into development plans for big power industry that causes gain of a role of the distributed power engineering (including the cogeneration installations). The carried-out serial calculations for comparative assessment of a row of technologies of the small-scale distributed power generation in the Novosibirsk and Kemerovo regions allowed to select the perspective directions of diversification of energetic branch. 


Keywords


Small-scale distributed power generation; Cogeneration; Schemes of power industry and heat supply development; Energy efficiency; Siberian region

Full Text:

PDF

References


Energeticheskiy byulleten'. Inertsiya elektroenergetiki [Power bulletin. Inertia power industry]. the Russian Government Analytical Centre, 05/2015, 24 p.

Kontseptsiya razvitiya elektroenergeticheskoy i teplosnabzhayushchey infrastruktury v Rossiyskoy Federatsii na osnove kogeneratsii i raspredelennoy energetiki [The concept of development of the electrical power and heat supplying infrastructure in the Russian Federation on the basis of a cogeneration and the distributed power]. M., APBE, 2012, URL: http://www.eapbe.ru/library/presentations/2012_09_24_infr_dev.ppt

Stennikov V.A., Voropay N.I. Tsentralizovannaya i raspredelennaya generatsiya – ne al'ternativa, a integratsiya. Part 4.2. [The centralized and distributed generation – not an alternative, but integration] Innovatsionnaya elektroenergetika – 21 [Innovative power industry – 21]. M. URL: http://www.energystrategy.ru/projects/energy_21.htm

Livinskiy A.P. O nekotorykh aspektakh tekhnicheskoy politiki v elektro- i teploenergetike Rossii [About some aspects of technical policy in electro-and power system of Russia]. Novosti teplosnabzheniya [Heat supply news], 2010, №09 (121), http://www.ntsn.ru

Novoselova O.A. Malaya raspredelennaya energetika – novaya paradigma v elektroenergetike [The small-scale distributed power generation – a new paradigm in power industry]. the III Professional Forum of power traders of Russia, Moscow, on October 24-25, 2013. URL: http://nnhpe.spbstu.ru/wp-content/uploads/2015/01/Malaya_raspredelennaya_energetika.pdf

Kozhukhovskiy I.S., Novoselova O.A. Rol' i perspektivy deyatel'nosti TP «Malaya raspredelennaya energetika» v razvitii raspredelennoy energetiki [A role and the prospects of activity of TP "The Small-scale Distributed Power Generation" in development of the distributed power]. Materials of a round table of TP "The Small-scale Distributed Power Generation", M., on October 23, 2013 URL: http://www.reenfor.org/upload/files/f91e3e2f4c1a8d41af6dd5bc6f632429.pdf

Nyushloss D., Ryapin I. Development of distributive generation. Power center of Moscow School of Management Skolkovo, 2012. URL: http://nnhpe.spbstu.ru/wpcontent/uploads/2015/01/Skolkovo.pdf

Dil'man M.D., Filippov S.P., Ionov M.S. Problemy i perspektivy ispol'zovanija kogeneracionnykh ustanovok pri rekonstrukcii sistem teplosnabzhenija [Problems and prospects of use of the cogeneration installations at reconstruction of systems of heat supply]// M., Institut ehnergeticheskikh issledovanijj RAS, 45 p.

Strategicheskaya programma issledovaniy tekhnologicheskaya platforma «malaya raspredelennaya energetika» [Strategic program of researches technological platform "The small-scale distributed power generation"]. M., Higher School of Economics National Research University, 2012 URL:innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2016/5841

Sistemnoe modelirovanie i analiz mezo- i mikroekonomicheskikh ob"ektov [System modeling and the analysis meso - and microeconomic objects]/ ed. V.V. Kuleshov, N.I. Suslov ; IEIE SB RAS, Novosibirsk, 2014. -488 s. URL: http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2014/SistemModelir/.

Filippov S.P., Dil'man M. Perspektivy ispol'zovaniya kogeneratsionnykh ustanovok pri rekonstruktsii kotel'nykh [The prospects of use of the cogeneration installations at reconstruction of boiler rooms]. Promyshlennaya energetika [Industrial power], 2014, № 4, pp. 7-11.

Kozhukhovskiy I.S. Perspektivy razvitiya teplovoy energetiki [Prospects of development of thermal power]. Materialy VII ezhegodnoy konferentsii gazety Vedomosti «Rossiyskaya energetika», M. 2013.

Teploenergetika i tsentralizovannoe teplosnabzhenie Rossii v 2012–2013 [Power system and the centralized heat supply of Russia in 2012-2013].Minenergo RF, M., 2014, 35 p.

Nekrasov A.S., Sinyak Yu.V., Voronina S.A. Perspektivy razvitiya teplosnabzheniya Rossii [Prospects of development of heat supply of Russia]. Energiya: ekonomika, tekhnika, ekologiya [Energy: economy, equipment, ecology]. 2014. № 2. pp. 2-11.

Raspredelennaya energetika, kak vazhnoe napravlenie razvitiya sovremennoy energetiki [The distributed power as the important direction of development of modern power]. URL: http://komitet2-13.km.duma.gov.ru/Rekomendacii-po-itogam-meropriyatij/item/221570
DOI: http://dx.doi.org/10.18686/mmf.v2i1.1095

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 V.M. Markova, Victor Churashev

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.